Aktuelt

Merking av garasjeplasser

Til info:

Vi har startet opp med merking av garasjeplasser med seksjonsnr på veggene. Det er nummeret på veggen som blir gjeldende, så man kan se bort i fra nummeret som står i asfalten

Styret

Årlig kontroll av brannalarmanlegget 1. Februar 2018

Det skal utføres test av brannalarmanlegget og sjekk av detektor/sirener i alle leiligheter den 1 februar. Alle beboere må være tilgjengelig eller gi tilgang til leiligheten sin i gitte tidspunkter som nevnes under. Sjekken utføres av Firesafe tech.

Haugerudveien 85: ca 08:00 - 09:00

Haugerudveien 87: ca 09:00-10:00

Haugerudveien 89: ca 10:00-11:00

Haugerudveien 91: ca 11:00-12:00

Har man ikke mulighet til å være hjemme, kan man gi nøkler til naboer som er hjemme, eller styret.

Se også lapper som er hengt opp i oppgangene.

SIRENER/BRANNKLOKKER VIL BLI TESTET DENNE DAGEN. DET ER IKKE NØDVENDIG Å FORLATE BYGGET UNDER TESTEN.

Solskjerming

Sameiet har hatt en befaring av vår nye kontaktperson hos Fasadeprodukter. I den forbindelse vil vi henge opp lapper i oppgangene og se om det er flere som vil bestille noe fra dem. Tar vi en samlebestilling vil vi kunne få ned kostnaden på oppmøteprisen for montøren som er på kr 1050,- Den blir da delt på antall som ønsker å bli med. Vi har 35 % rabatterte priser. Se under nyttig informasjon for kontaktinfo om dere ønsker mer info om priser. 

Vi har pr i dag kun 4 muligheter. Dere kan ta en titt på 4 etg i nr 91, så ser dere alle variantene på ett sted. Det skal brukes samme gråfarge og kun leverandøren Fasadeprodukter.

De av dere som har lyst til å være med i denne omgang, kan melde fra til styremailen, så tar vi en samlebestilling fra styret, hvis det blir flere.  

Påminnelse: Rydding i sykkelstativet!

Rydding i sykkelstativet!

Nå som sykkelsesongen er i gang for fullt er det på tide å rydde litt i sykkelstativet i garasjen. Sykler som jevnlig er i bruk kan plasseres i sykkelstativene eller settes i beboers egen bod.  

Alle sykler som oppbevares i fellesarealene skal ha sykkelmerke påsatt leilighetsnummer eller navn! Sykkelmerket skal plasseres synlig på styret på sykkelen. Dette merke får du hvis du kontakter styret.

Sykler som ikke er merket før 01.07 vil bli fjernet å kastet av vaktmester. 

Hilsen Styret

Byttet motor på garasjeporten

Etter gjentatte problemer med garasjeporten, var eneste utvei å bytte til ny motorstyring. Dette ble utført 12.06.17 slik at vi i fremtiden vil unngå at porten ikke går opp/ned.

Minner samtidig på at alle må være påpasselig når man kjører ut/inn av garasjen. Påse at ikke uvedkommende kommer seg inn. 

Hilsen styret

Nytt parkeringsselskap

Vi har tegnet ny avtale med nytt parkeringsselskap P-Service til å håndheve våre gjesteplasser ute og inne. Se nye skilt som er hengt opp, for øvrig samme regler som tidligere. 

Nytt er det skraverte området ved uteplassene. Det er ikke lov å stå parkert på det området, det vil medføre bøtelegging. Gjelder også de med gjestekort. 

Det er også fra nå av mulig å få bøter om noen står uten lov på våre egne faste parkeringsplasser i garasjen. Vekteren vil ikke sjekke dem, men om noen står ulovlig på din plass. Kan dere ringe P-Service og de vil håndtere det videre. 

Styret

Sommerfest

Årets sommerfest ble holdt på uteområde mellom blokk B og C. Vi hadde et klart ønske til værgudene om at det ikke skulle begynne å regne. Vi fikk opphold med litt sol og en liten regnskur helt til slutt. På årets sommerfest oste det av god stemning, grill, pølser, hamburgere og gode samtaler blandt de fremmøte. Vi håper å se enda flere beboere ved neste sosiale sammenkomst.

Hilsen Styret 

Sommertreff for alle beboere i sameiet

For første gang prøver vi på ett sommertreff hvor alle beboere kan møtes for grilling og hyggelig prat. Slik at vi alle blir bedre kjent med hverandre.

Dag og tidspunkt, se oppslag som er hengt opp i oppganger. Det fordrer godt vær, derfor med forbehold om været er akseptabelt. Vil eventuelt bli flyttet til en annen dag.

(Ta med drikke og mat dere ønsker å grille. Det er lagt opp til egen grill tilgjengelig for halal. Styret kjøper inn tilbehør som potetsalat, pølsebrød, hamburgerbrød, sennep/ketchup og dressing. Samt bestikk, glass og papptallerkener. Det vil også bli satt ut bord og stoler, men har du klappstol, ta den gjerne med i tilfelle vi ikke har nok.)

Styret ønsker alle beboere velkommen og håper så mange som mulig kommer.

Hilsen styret

Filterbytte for sameiets kostnad

På årsmøte i år ble det vedtatt at alle seksjonseiere må bytte filter minst en gang i året. Sameiet vil stå for denne kostnaden.

Filterbytte for 2017 er i styremøte vedtatt til å skje i Oktober. 

For de av seksjonseiere som ønsker å bytte oftere enn en gang i året. Er dette mulig å gjøre enten i egen regi, eller via vår hovedleverandør Filtergrossisten. Mer info under nyttig informasjon og bestille filter.

Hilsen styret

Container 28 april - 1 mai

Styret har bestilt container som blir satt på gjesteparkeringen ute ved Haugerudveien 85. Hvor alle beboere til Haugerudveien 85-91 kan kaste søppel eller annet man ikke lenger vil ha. Slik at man får tømt leilighet og boder for ting man ikke har fått kjørt bort selv. 

Blir satt opp fredag 28 april og blir stående til og med 1 mai.

Minner samtidig om at felleganger, terrasse og balkong ikke er oppbevaringsplass for ting som skal kastes. 

Hilsen styret

Velkommen til årsmøte 2017

Styret ønsker alle seksjonseiere velkommen til årsmøte 2017 i Kirkestua i Haugerud kirke.

Se egen innkalling som kommer med posten i disse dager. 

Hilsen Styret

Infoskriv fra valgkomiteen Sameiet Haugerudåsen

Vedlagt finner dere et infoskriv fra den sittende valgkomite i Sameiet Haugerudåsen. Vi ønsker med dette infoskrivet å henvende oss til så mange eiere som mulig i vårt sameie. Hovedbudskapet er at vi ønsker kandidater til å sitte i vårt styre. Vi ber derfor deg som er interessert å ta kontakt. Se infoskriv for kontaktinformasjon.

Da håper vi at du tar deg tid å laste ned vedlegget og lese innholdet. De som har sin faste adresse i Sameiet får en kopi av dette i sin postkasse.


Nye parkeringskort til gjesteplassene

Det vil i løpet av desember bli sendt ut 2 stk parkeringskort (bankkort kvalitet) til hver seksjonseier.

Vi går bort fra de papirkortene vi har brukt til nå. Det vil være en overgangsfase hvor de nye kortene gjelder fra første stund. Mens de gamle papirkortene kun vil være gyldig i overgangsfasen.

Fra 1 februar 2017, vil det kun være de nye kortene som er gjeldende. Mer info kommer i skrivet som følger kortene.

Selv om man nå får 2 stk parkeringskort, er det fortsatt slik at man kun kan bruke ett kort samtidig. En seksjonseier kan ikke ha 2 besøkende biler samtidig på gjesteplassene. Årsaken til det er at at sameiet ikke har så mange gjesteplasser.

Minner samtidig på at samtlige andre plasser utover gjesteplassene er seksjonseier sine plasser. Vi har hatt tilfeller hvor beboere og andre besøkende har tatt seg til rette på seksjonseiere sine egne plasser fordi plassen har stått ledig. Dette er ikke lov uten avtale med den enkelte eier av plassen.

Hilsen Styret

Inn- og utpassering i garasjen

Styret minner om at alle beboere som bruker garasjeporten må passe litt på at ikke uvedkommende kommer inn etter at man har inn/utpassert garasjeporten.

Bestilling av ventilasjonsfilter til leiligheter

Styret er nå i gang med å ta en bestilling av filtre til ventilasjonsanlegget for de av dere som ønsker dette i år. 

Om filteret fra filtergrossisten: Det er ikke original filter som koster over det dobbelte av hva vi får her. Men skal være av like god kvalitet og holdbarhet. 

Filter til 2 romsleiligheter koster kr 340,- pr filtersett.

Filter til 3-4 romsleiligheter koster kr 675,- pr filtersett.

Bestilling gjøres til styretsmail: styret@haugerudaasen.no

Informasjon vi trenger er full fakturaadresse, antall filtersett dere ønsker og hvilket filter dere trenger. 

Styret vil så gjøre en fellesbestilling hvor alle filtre blir levert samlet til oss, så deler vi ut. Faktura følger filteret og dere betaler direkte til leverandøren som er filtergrossisten.

Frist for å bestille filter til styret er innen 5 oktober 2016. Bestiller man senere vil en høyere pris pr sett tilkomme og frakt må betales.

Vedrørende vannmålere

Styret vil informere om at forslaget som ble fremstilt på årsmøte av en beboer angående varmtvann og vannmålere lar seg ikke gjennomføre allikevel slik det ble sagt på årsmøte. (Pkt. 5 A i protokollen). Det er ikke mulig å avlese for varmt vann og nye målere må monteres. Utsagnet fra beboer førte til at styrets forslag ble stemt ned, før styret fikk presentert forslaget i sin helhet. Dette fører til ytterligere forsinkelser. Det ble sagt på årsmøte, at hvis det ikke lar seg gjennomføre vil styre presentere forslaget sitt på neste generalforsamling. 

Styret har i styremøte vedtatt at forslaget må tas opp på nytt i årsmøte i 2017 grunnet det ikke lar seg gjennomføre slik det ble fremstilt på årsmøte.

Rehabilitering av vannledninger på Haugerud

For å sikre og forbedre vannforsyningen til byens befolkning renoverer Vann- og avløpsetaten en tunnel med vannledninger i Østmarka. Arbeidet medfører støy og rystelser i området Haugerud – Hellerud.

Gatefest langs Alna-strengen

Hei,

Det blir en gatefest langs Alna-strengen, den 27-28 august 2016.


Kasting av søppel

Sameiet opplever stadig at enkelte beboere kaster alt mulig rart som ikke hører hjemme i søppelhuset.

Vi snakker her om gamle tv, madrasser, diverse møbler og annet som er spesialavfall som skal leveres til renovasjonsetaten av den enkelte beboer. 

Det vil komme en dato hvor vi setter en lastebil dere kan kaste alt som dere vil ha ut av boder og leiligheter som gamle ting og annet som ikke skal i søppelhuset.

Vi ber samtidig alle beboere følge henvisningene som allerede henger i søppelhuset.

Hendelse i garasje 16 november

Natt til 16 november har noen tatt ett pulverapparat og ødelagt dette i garasjen som resulterte i at brannalarmen ble utløst. Med påfølgende utrykning fra vaktselskap og Brannvesen. I tillegg måtte vi ha service på garasjeporten.

Minner om at alle beboere er pliktige til å påse at ingen utenforstående kommer seg inn ved inn/ut passering. Det er bare å trykke en gang til på portåpner når man har kjørt ut eller inn. Da lukker porten seg med en gang og dere slipper å vente.

Hendelsen er politianmeldt og vi jobber med å finne ut om det var en beboer eller noen utenforstående som har gjort dette.

Innlogging til beboersidene

Innlogging til beboersidene er passordbelagt. 

For å få tilgang må seksjonseier sende en e-post til: styret@haugerudaasen.no så vil dere få brukernavn og passord tilsendt.

Velkommen til Sameiet Haugerudåsen

Da er sameiet endelig fått en egen hjemmeside, hvor styret vil publisere artikler og viktig info til eiere og beboere av Sameiet Haugerudåsen.

I forbindelse med at dette er en nyopprettet hjemmeside, tar styret gledelig imot forslag til hva man kan legge ut på hjemmesiden vår.

E-post kan da sendes til:

styret@haugerudaasen.no