Aktuelt

Rehabilitering av vannledninger på Haugerud

For å sikre og forbedre vannforsyningen til byens befolkning renoverer Vann- og avløpsetaten en tunnel med vannledninger i Østmarka. Arbeidet medfører støy og rystelser i området Haugerud – Hellerud.

Anleggsadresse: Ved Haugerudveien 77.

Hvem: Vann- og avløpsetaten.

Når: Prosjektet varer fra 29. juli 2015 til 31. desember 2016.

Sprengingsarbeidene avsluttes innen 1. juli 2016.

Motta SMS-varsling ved sprenging:

De som ønsker kan få varsel på SMS 20-30 minutter før hver sprenging
Meldingene er gratis for mottaker
Påmelding: Send sms med kodeord VAVINFO START til 2258
Avmelding: Send sms med kodeord VAVINFO STOPP til 2258

For mer informasjon: www.vavprosjekt.no