Overgang til ny nettside

Styret har valgt å gå over til en ny hjemmeside. 

Den finner dere her: http://haugerudaasen.naborom.no

Denne nettsiden vil fortsatt eksistere for styret. Men alle beboere kan fremover bruke den nye siden. 

VIKTIGE MELDINGER!