Styret

Styreinformasjon

Styrets oppgave er å lede laget/sameiet.

Mao styret forvalter fellesarealene, inngår driftsavtaler på vegne av sameiet, forestår vedlikehold, påser at husordensreglene overholdes og har HMS ansvar m.m.

Sameiet Haugerudåsen har en styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlemmer, som velges av årsmøte.

Fordeling av ansvarsområder 2020/2021

Brannsystemet, vakt og parkeringsselskapene, webmaster hjemmeside og styremailen - Henrik Nørgaard-Sørensen

HMS, utearealene og styremailen - Tom Fraas

Vaktmester, garasje og VVS - Rune Sagvold

Søppelrom - Alle

Styreleder

Henrik Nørgaard-Sørensen (Sittet i styret siden 2013, som styreleder siden 2017)
henrik@haugerudaasen.no
Haugerudveien 91

Styremedlem

Tom Fraas (Sittet i styret siden 2017)
tom@haugerudaasen.no
Haugerudveien 87

Styremedlem

Rune Sagvold (Sittet i styret 2013-2015 + 2019-)
rune@haugerudaasen.no
Haugerudveien 91

Varamedlem

Hege Johansen (Varamedlem siden 2021)
hege@haugerudaasen.no
Haugerudveien 91