Styret

Styreinformasjon

Styrets oppgave er å lede laget/sameiet.

Mao styret forvalter fellesarealene, inngår driftsavtaler på vegne av sameiet, forestår vedlikehold, påser at husordensreglene overholdes og har HMS ansvar m.m.

Sameiet Haugerudåsen har en styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlemmer, som velges av årsmøte.

Fordeling av ansvarsområder 2018/2019

Brannsystemet, vakt og parkeringsselskapene, webmaster hjemmeside og styremailen - Henrik Nørgaard-Sørensen

HMS, utearealene og styremailen - Tom Fraas

Vaktmester, garasje og VVS - Gunnar Finstad

Søppelrom - Inger Fevang

Styreleder

Henrik Nørgaard-Sørensen (Sittet i styret siden 2013)
henrik@haugerudaasen.no
Haugerudveien 91

Styremedlem

Gunnar Finstad (Sittet i styret siden 2015)
gunnar@haugerudaasen.no
Haugerudveien 85

Styremedlem

Tom Fraas (Sittet i styret siden 2017)
tom@haugerudaasen.no
Haugerudveien 87

Varamedlem

Inger Fevang (Varamedlem siden 2015)
inger@haugerudaasen.no
Haugerudveien 87