Viktige meldinger

LEKKASJE PÅ FJERNVARMENETTET

Grunnet lekkasje fra hoved fjernvarmenettet Fra Haugerud Varmesentral har det vært nødvendig å stenge for varmt vann til både Solfjellet, Haugerud og Haugerudåsen Borettslag.

Lekkasjen har oppstått fra fjernvarme ledningen fra Haugerud Varmesentral som krysser over Haugerudveien til nr. 78 hvor det fordeler seg til de tilsluttende borettslag. Lekkasjen på rørstrekket er lokalisert til å ligge i grunnen under kjørebanen i Haugerudveien.

Hva som er årsaken til lekkasjen blir spekulasjon men det har i de siste 2 år vært en del sprengninger i forbindelse med kommunens vannanlegg med rystelser som kan ha hatt en medvirkende årsak til lekkasjen. Det er avklart at hele fjernvarme ledningen må skiftes ut.

Det er imidlertid igangsatt strakstiltak med å leie inn en mobil varmesentral som skal koble seg på fjernvarme ledningen etter lekkasje området, slik at varmtvannsforsyningen kan opprettholdes til alle 3 berørte borettslag inntil fjernvarmestrekket er skiftet ut.

Hvor lang tid det det tar er usikkert men tiltakene er iverksatt og følges opp.

Informasjon fra Haugerud Varmesentral.

Styret kommer tilbake når vi har mer informasjon.

Garasjevask Tirsdag 26 Juni

Tirsdag 26 Juni er det igjen på tide å vaske hele garasjen. Styret ber derfor om at alle flytter ut sine biler fra kl 08-16 den dagen i henhold til opphengte lapper.

Slik at vi får vasket asfalten for sand og møkk som har samlet seg opp i kjørevei og på parkeringsplasser gjennom vinteren.

Styret

Viktig vedlikehold av brannalarmanlegget 2 og 3 Mai 2018

I forbindelse med brannsjekken må man inn i alle leilighetene igjen. Dette for å merke om alle røykvarslerne. De er i dag feilmerket. Det skal utføres test av brannalarmanlegget og sjekk av detektor/sirener i alle leiligheter den 2 og 3 Mai. Alle beboere må være tilgjengelig eller gi tilgang til leiligheten sin i gitte tidspunkter som nevnes under. Sjekken utføres av Firesafe tech.

Haugerudveien 85: Onsdag 2 Mai ca 08:00-10:00

Haugerudveien 87: Onsdag 2 Mai ca 10:00-12:00

Haugerudveien 89: Onsdag 2 Mai ca 13:00-15:00

Haugerudveien 91: Torsdag 3 Mai ca 08:00-10:00

Har man ikke mulighet til å være hjemme, kan man gi nøkler til naboer som er hjemme, eller styret.

Se også lapper som er hengt opp i oppgangene.

SIRENER/BRANNKLOKKER VIL BLI TESTET DENNE DAGEN. DET ER IKKE NØDVENDIG Å FORLATE BYGGET UNDER TESTEN.

Rydding i sykkestativet

Rydding i sykkelstativet!

Nå som sykkelsesongen er i gang for fullt er det på tide å rydde litt i sykkelstativet i garasjen. Sykler som jevnlig er i bruk kan plasseres i sykkelstativene eller settes i beboers egen bod.

Alle sykler som oppbevares i fellesarealene skal ha sykkelmerke påsatt leilighetsnummer eller navn! Sykkelmerket skal plasseres synlig på styret på sykkelen. Dette merke får du hvis du kontakter styret.

Sykler som ikke er merket før 01.07 vil bli fjernet å kastet av vaktmester.

Hilsen Styret

Boder

Styret har besluttet at alle boder skal merkes med seksjonsnummer. All annen merking som var satt opp er derfor fjernet. Styret vil ta seg av merking av alle boder.

Med vennlig hilsen

Styret

Påminnelse om husordensreglene

PÅMINNELSE

Gjennom året har det sklidd ut litt med hvordan man bruker felles arealene våre. Sender derfor en påminnelse til alle om hva våre husordensregler sier om oppbevaring og søppel i fellesarealene. Alle ganger skal være fri for private gjenstander. Eneste som går er dørmatter. Styret ber derfor alle som har private gjenstander i fellesarealene til å ta det inn i leiligheten eller sette tingene i boden.

3.1 Generelt

Beboere oppfordres til å gjøre arbeidet så lett som mulig for vaktmester ved å bidra til et presentabelt boområde. Innvendig og utvendig fellesareal skal ikke tilsøples med sigarettsneiper, snus, papir, matrester mv. Aktiviteter som fører til oljesøl og annen tilgrising av fellesareal er ikke tillatt. Utover hva som følger av disse husordensreglene må ikke private gjenstander oppbevares på innvendige fellesområder (sykler, barnevogn, akebrett, ski mv). Styret kan uten forutgående varsel fjerne gjensatte gjenstander for eiers regning og risiko.

Lek og unødig opphold er ikke tillatt i innvendige fellesområder. Utover vanlig spill og lek er det ikke tillatt med tråkk på sameiets grøntområder. Dette kan medføre dannelse av stier og annen slitasje, som vil påføre sameiet økte kostnader til vedlikehold. Ved spill og lek må det tas hensyn til slitasje av plener og til at busker, trær og bed ikke skades. Fotballspill er ikke tillatt og ballspill generelt mot husvegg er ikke tillatt.

Hilsen styret

Vask av garasjeanlegget 18 april

Den 18 april med oppstart kl 08 har vi den årlige vasken av garasjeanlegget i sameiet vårt.

Styret ber derfor om at alle beboere kjører ut biler, sykler og MC ut av garasjeanlegget. Slik at det er tomt for de som skal spyle ned og vaske garasjeanlegget vårt.

Årlig test av brannalarmanlegget 24 januar 2017

Det skal utføres test av brannalarmanlegget og sjekk av detektor/sirener i alle leiligheter den 24 januar. Alle beboere må være tilgjengelig eller gi tilgang til leiligheten sin i gitte tidspunkter som nevnes under. Sjekken utføres av Romerike Svakstrøm AS.

Haugerudveien 85: ca 0830-1000

Haugerudveien 87: ca 1000-1130

Haugerudveien 89: ca 1230-1400

Haugerudveien 91: ca 1400-1530

Har man ikke mulighet til å være hjemme, kan man gi nøkler til naboer som er hjemme, eller styret.

Se også lapper som er hengt opp i oppgangene.

SIRENER/BRANNKLOKKER VIL BLI TESTET DENNE DAGEN. DET ER IKKE NØDVENDIG Å FORLATE BYGGET UNDER TESTEN

Vedrørende røykvarslere i leilighet

I forbindelse med brannalarmen som ble utløst 16 november har vi kommet over at 6 stk røykvarslere er demontert i forbindelse med at brannalarm ble utløst. Dette er ikke under noen omstendigheter lov. Røykvarslere skal aldri demonteres av beboere, selv om brannalarm går av.