Viktige meldinger

Kamaeraovervåkning i Garasjen + nødutgang til garasjen

I disse dager vil det bli satt opp 4 kameraer i vårt sameie. 3 stk i garasjeanlegget som skal dekke hele området. Samt 1 kamera ved nødutgang i garasjeanlegget ved nr 87 i bodetasjen. Det vil bli godt merket av leverandøren.

Kameraene vil være tilknyttet en alarmstasjon som vil motta alle bilder.

Styret gjør dette tiltaket for å gjøre det tryggere for alle sammen for å unngå hærverk og innbrudd i garasjen og bodområdene.

Dette ble godkjent i siste årsmøte i april 2019.

Spørsmål til dette kan rettes til styremailen.

Hilsen Styret

Garasjevask Torsdag 13 Juni

Vår vaktmester leverandør ​Toma, skal Torsdag 13 Juni vaske garasjen i forbindelsen med den årlige garasjevasken.

Derfor viktig at alle biler, MC, henger og sykler fjernes fra garasjen mellom kl 08-16 den dagen.

Det vil også i den forbindelse bli gjort litt arbeider med å fjerne sopp i visse deler av garasjen. Derfor viktig at alt blir kjørt ut.

Styret

Påminnelse om husordensreglene

PÅMINNELSE

Gjennom året har det sklidd ut litt med hvordan man bruker felles arealene våre. Sender derfor en påminnelse til alle om hva våre husordensregler sier om oppbevaring og søppel i fellesarealene. Alle ganger skal være fri for private gjenstander. Eneste som går er dørmatter. Styret ber derfor alle som har private gjenstander i fellesarealene til å ta det inn i leiligheten eller sette tingene i boden.

3.1 Generelt

Beboere oppfordres til å gjøre arbeidet så lett som mulig for vaktmester ved å bidra til et presentabelt boområde. Innvendig og utvendig fellesareal skal ikke tilsøples med sigarettsneiper, snus, papir, matrester mv. Aktiviteter som fører til oljesøl og annen tilgrising av fellesareal er ikke tillatt. Utover hva som følger av disse husordensreglene må ikke private gjenstander oppbevares på innvendige fellesområder (sykler, barnevogn, akebrett, ski mv). Styret kan uten forutgående varsel fjerne gjensatte gjenstander for eiers regning og risiko.

Lek og unødig opphold er ikke tillatt i innvendige fellesområder. Utover vanlig spill og lek er det ikke tillatt med tråkk på sameiets grøntområder. Dette kan medføre dannelse av stier og annen slitasje, som vil påføre sameiet økte kostnader til vedlikehold. Ved spill og lek må det tas hensyn til slitasje av plener og til at busker, trær og bed ikke skades. Fotballspill er ikke tillatt og ballspill generelt mot husvegg er ikke tillatt.

Hilsen styret

Vedrørende røykvarslere i leilighet

I forbindelse med brannalarmen som ble utløst 16 november har vi kommet over at 6 stk røykvarslere er demontert i forbindelse med at brannalarm ble utløst. Dette er ikke under noen omstendigheter lov. Røykvarslere skal aldri demonteres av beboere, selv om brannalarm går av.