Nyttig informasjon

Bestille nøkkel

Alle seksjonseiere har fått utlevert 3 stk systemnøkler til sameiet.

Mister man en nøkkel til sameiet må dette meldes til styret via e-post.

Trenger man flere nøkler må dette bestilles via e-post til styret. 

E-posten må inneholde:

Hvilken eierseksjon man eier (Kun seksjoneier kan bestille nøkler)

Fakturaadresse

Antall nøkler

Systemnummer som står på eksisterende nøkler