Nyttig informasjon

Bestille solskjerming

I vårt sameie er det besluttet i årsmøte 2014 at vi skal ha det likt og derfor må bruke samme farger og bestille fra en bestemt leverandør.

Vi bruker Fasade Produkter, kun denne leverandøren skal benyttes.

Kontaktperson:

Raymond Midtsian

Mobil: 90882050

E-post: raymond.midtsian@fasadeprodukter.no