Nyttig informasjon

Gjesteparkering

Sameiet har totalt 5 stk gjesteplasser til rådighet.

3 plasser utenfor Haugerudveien 85 og 2 plasser med en gang til venstre når man kjører inn i garasjen under Haugerudveien 91.

Det følger to gjestekort til hver leilighet. (Mister man ett gjestekort tilkommer kr 500,- i adm.gebyr for bestilling av ett nytt)

Styret ber om at alle som parkerer på gjesteplassene setter seg inn parkeringsbestemmelsene som er skiltet ved plassene.

Sameiet bruker P-Service som håndhever parkeringsbestemmelsene.

Kort fortalt:

Alle gjester må ha gyldig gjestekort synlig foran i vindu. (Kan kun bruke ett gjestekort om gangen)

Beboere av sameiet har kun lov å stå på gjesteplassene ute i inntil 20 min for av/pålessing.

Gjester kan kun stå i inntil 72 timer uavhengig om bilen er flyttet på eller ikke. Må så være borte i 24 timer.

For parkering utover 72 timer kan særskilt tillatelse gis av styret. Kontakt styret minst 7 dager i forkant.

Nytt i 2017 er skravert område ved gjesteplassene ute. Det er ikke lov å stå parkert på det skraverte området. Det vil medføre bøter, selv med godkjent gjestekort.

Nytt i 2019 er at feilparkeringer på faste plasser kan og vil resultere i bøtelegging og bortauing av feilparkerte biler.