Nyttig informasjon

Skifte ventilasjonsfilter i 2 roms leilighet

Her kommer en fremgangsmåte for å bytte ventilasjonsfilter i 2 roms leilighet.

1. Over ventilator har man en skapdør man ikke kan åpne. Den har borrelås, bruk litt makt og man får den av. Se bilde

2. Når skapdør er tatt ned kommer man til neste plate som er skrudd fast med 4 skruer i hvert hjørne. Se bilde

3. Når man har skrudd opp de 4 skruene og tatt ned platen. kommer man inn til selve ventilatoren. Se bilde.

4. Her ser dere 2 hvite filter. Bytt så filter slik det er vist på bilde med pil opp og ned på rett sted.

Siste bilder viser hvor møkkete filteret blir etter kun 6 måneder (periode Oktober-April)